فقط بهترین راهنماها برای بازنشستگی پیش از موعد.راهنمای من را در این دکمه بررسی کنید:

توضیحات سریع وب سایت من:

من کی هستم؟

من کی هستم؟

سلام، اسم من Gelson است. باعث خوشحالی است که شما اینجا هستید.

من از مهندسی فارغ التحصیل شدم و از مسابقه موش خارج شدم. در 34 سالگی بازنشسته شد.


چرا این وب سایت را ایجاد کردم؟

من معتقدم که همه باید بتوانند به سرعت مسائل مربوط به مالی را درک کنند.

بنابراین من به این وب سایت یک رویکرد منحصر به فرد (و ساده) برای مشکلات رایج و تصمیماتی که باید بگیریم ارائه می دهم.

چرا این وب سایت را ایجاد کردم؟
0