Vetëm udhëzuesit më të mirë për daljen në pension të parakohshëm.Kontrolloni udhëzuesit e mi në këtë buton:

Përshkrimi i shpejtë i faqes sime të internetit:

Kush jam unë?

Kush jam unë?

Përshëndetje, emri im është Gelson. Është kënaqësi që ju kam këtu.

U diplomova për inxhinieri dhe u largova nga gara e minjve. Doli në pension 34 vjeç.


Pse e krijova këtë faqe interneti?

Unë besoj se të gjithë duhet të jenë në gjendje të kuptojnë shpejt çështjet financiare.

Kështu që unë i jap kësaj faqe interneti një qasje unike (dhe të thjeshtë) ndaj problemeve të zakonshme dhe vendimeve që duhet të marrim.

Pse e krijova këtë faqe interneti?
0